Európska únia

Európsky parlament: 2009 – 2014 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 273 35,73%
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 195 25,52%
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 83 10,86%
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 57 7,46%
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 57 7,46%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 35 4,58%
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 31 4,06%
NI - Nezaradení poslanci 33 4,32%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%