Belgicko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 8
V 3
ARC 1
LDR 4
PPE 7
DR 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRL Parti Réformateur Libéral 2
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VU Volksunie 1
DR - Technická skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VI. Blok Vlaams Blok 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.