Belgicko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 8
V 3
ARC 1
PPE 7
LDR 4
DR 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • ED - Európska demokratická skupina
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • CG - Zjednotená lavica
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 5
SP Socialistische Partij 3
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 5
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRL Parti Réformateur Libéral 2
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Technická skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VI. Blok Vlaams Blok 1
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VU Volksunie 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Belgicko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Belgicko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Belgicko Európska únia
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%