Belgicko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 4
Verts/ALE 4
ALDE 5
EĽS 4
EKR 1
EFD 1
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 2
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDD Lijst Dedecker 1
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 1
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.