Belgicko

Výsledky podľa národnej strany: 2009 – 2014 Belgicko - Konečné výsledky

Percento hlasov pre národné strany
Národné strany Percento hlasov
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 14,43%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 12,75%
PS - Parti Socialiste 10,88%
Vl. Belang - Vlaams Belang 9,85%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 9,74%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 8,55%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,21%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 6,13%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,99%
Groen! - Groen! 4,90%
LDD - Lijst Dedecker 4,51%
CSP - Christeliche soziale Partei 0,19%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,12%
ecolo (G) - ecolo (G) 0,09%
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 0,09%
Ďalšie strany V. - Ďalšie strany z francúzsky hovoriaceho volebného obvodu 2,29%
Ďalšie strany F. - Ďalšie strany z holandsky hovoriaceho volebného obvodu 2,18%
Ďalšie strany N. - Ďalšie strany z nemecky hovoriaceho volebného obvodu 0,10%

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 5
Verts/ALE 4
ALDE 5
EĽS 5
EKR 1
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Belgicko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Belgicko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25.09.2019 - 18:12
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Belgicko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Belgicko Európska únia
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%