Belgicko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2014 – 2019 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 4
Zelení/ESA 2
ALDE 6
EĽS 4
EKR 4
ENS 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
  • ENS - Skupina Európa národov a slobody
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2014 – 2019 Belgicko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement Réformateur 3
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1
Groen Groen 1
ENS - Skupina Európa národov a slobody 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.