Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 5
V 2
LDR 2
PPE 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 5
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSC Parti Social Chrétien 2
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PRL Parti Réformateur Libéral 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.