Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 2
PPE-DE 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Belgicko - Francúzsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 3
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MR (prl) Parti Réformateur Liberal 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.