Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 3
CDI 1
PPE 7
L 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP-EVP Christelijke Volkspartij - Christen-Democratisch en Vlaams 7
S - Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 3
L - Skupina liberálov a demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PVV-ELD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang-Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
V.U Volksunie 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.