Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1984 – 1989 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 3
ARC 3
L 2
PPE 4
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve
  • DR - Skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1984 – 1989 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 4
S - Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 3
ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Agalev Anders Gaan Leven 1
VU Volksunie 2
L - Skupina liberálov a demokratov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.