Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S 3
V 1
ARC 1
PPE 5
LDR 2
DR 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

 • S - Skupina socialistov
 • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
 • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
 • ED - Európska demokratická skupina
 • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
 • GUE - Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu
 • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
 • DR - Technická skupina Európskej pravice
 • CG - Zjednotená lavica
 • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
 • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 5
S - Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 3
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Technická skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VI. Block Vlaams Blok 1
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VU Volksunie 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.