Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 2
Verts/ALE 4
ELDR 3
PPE-DE 3
TDI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Belgicko - Holandsky hovoriace volebné kolégium - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
AGALEV Anders gaan leven 2
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 3
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Socialistische Partij 2
TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.