Francúzsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1979 – 1984 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
COM 19
S 23
L 15
PPE 9
DEP 15

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • ED - Európska demokratická skupina
  • COM - Skupina komunistov a spojencov
  • L - Skupina liberálov a demokratov
  • DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
  • CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1979 – 1984 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 23
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 21
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
UFE Union pour la France en Europe 1
COM - Skupina komunistov a spojencov 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCF Parti Communiste Francais 19
L - Skupina liberálov a demokratov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UFE Union pour la France en Europe 15
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DIFE Défense des Intérêts de la France en Europe 15
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UFE Union pour la France en Europe 9

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.