Francúzsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1989 – 1994 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
CG 7
S 21
V 8
ARC 1
LDR 9
PPE 12
RDE 11
DR 9
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • S - Skupina socialistov
  • PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
  • LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
  • V - Skupina zelených v Európskom parlamente
  • RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
  • ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
  • CG - Zjednotená lavica
  • DR - Technická skupina Európskej pravice
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989 – 1994 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S - Skupina socialistov 21
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 16
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
Ass. Dém. Association des Démocrates 1
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des démocrates sociaux 6
UDF Union pour la Démocratie Française 2
RPR Rassemblement pour la République 1
UDF-PPDF Parti populaire pour la démocratie française 1
UDI Union des Indépendants 1
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
RPR Rassemblement pour la République 11
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 1
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 1
UDF adh. dir. Union pour la Démocratie Française Adhérents Directs 1
UDF Rad Union pour la Démocratie Française - Parti Radical 1
DR - Technická skupina Európskej pravice 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FN Front National 9
V - Skupina zelených v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Zjednotená lavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCF Parti Communiste Français 7
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
NI - Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 1
s.e. Sans étiquette 1
UDF Union pour la Démocratie Française 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.