Francúzsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 15
PSE 18
Verts/ALE 9
ELDR 1
PPE-DE 21
EDD 9
UEN 4
NI 10

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Francúzsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 21
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 13
UDF Union pour la Démocratie Française 6
Ind Independent 2
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 17
PRG Parti Radical de Gauche 1
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 15
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 5
PCF Parti Communiste Français 3
LO Lutte Ouvrière 3
LCR Ligue Communiste Révolutionnaire 2
MRC Mouvement Républicain et Citoyen 2
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 3
CPNT Chasse, Pêche, Nature, Traditions 6
UEN - Skupina Únie za Európu národov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 2
RPF Rassemblement pour la France 2
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PR Parti Radical 1
NI - Nezaradení poslanci 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 1
FN Front National 5
MPF Mouvement pour la France 4

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.