Francúzsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
GUE/NGL 11
PSE 22
Verts/ALE 9
EDD 6
PPE-DE 20
UEN 13
TDI 5
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PS Parti Socialiste 18
PRG Parti Radical de Gauche 2
MDC Mouvement des citoyens 2
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 9
RPR Rassemblement pour la République 4
DL Démocratie Libérale  4
SC Société Civile 2
GE Génération Ecologie 1
UEN - Skupina Únie za Európu národov 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
RPFIE Rassemblement pour la France 13
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PCF Parti Communiste Français 4
Ind Independent 2
LO/LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire 5
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CPNT Chasse Pêche Nature Traditions 6
TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FN Front National 5
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind Independent 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

02.07.2019 - 16:25
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Francúzsko - Ustanovujúce zasadnutie

Národná a európska rodová rovnováha poslancov EP podľa roku
Francúzsko Európska únia
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.2019 - 10:18
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Francúzsko - Konečné výsledky

Národná a európska volebná účasť podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Francúzsko Európska únia
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%