Poľsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 7
EĽS 28
EKR 12
EFD 4

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SP Solidarna Polska 4

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.