Poľsko

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2014 – 2019 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 5
EĽS 22
EKR 19
EFDD 1
ENS 2
NI 2

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie
  • ENS - Skupina Európa národov a slobody
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2014 – 2019 Poľsko - Odchádzajúci parlament

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 22
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 18
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PiS Prawo i Sprawiedliwość 14
PR Prawica Rzeczypospolitej 1
Ind Independent 3
Ind (former PiS) Independent 1
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
UP Unia Pracy 1
Ind Independent 1
ENS - Skupina Európa národov a slobody 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
KNP Kongres Nowej Prawicy 2
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Wolność Wolność 1
NI - Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ind (former PiS) Independent 1
Wolność Wolność 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.