Spojené kráľovstvo - Veľká Británia

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 1999 – 2004 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 29
Verts/ALE 6
EDD 3
ELDR 10
PPE-DE 36

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Skupina Strany európskych socialistov
  • ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina
  • EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1999 – 2004 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 36
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  36
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 29
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab Labour Party 29
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem. Liberal Democrats  10
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party  2
PCymru Plaid Cymru 2
GreenP Greens  2
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK Ind UK Independence Party 3

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.