Spojené kráľovstvo - Veľká Británia

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2004 – 2009 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
PSE 19
Verts/ALE 5
ALDE 12
EL'S-ED 27
IND/DEM 11
NI 1

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
  • PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
  • IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia
  • UEN - Skupina Únie za Európu národov
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2004 – 2009 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  27
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 19
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Ldem. Liberal Democrats  12
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Party 11
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 1
GP Green Party of England and Wales 2
NI - Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Party 1

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.