Spojené kráľovstvo - Veľká Británia

Výsledky podľa národnej strany: 2009 – 2014 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Konečné výsledky

Percento hlasov pre národné strany
Národné strany Percento hlasov
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Ďalšie strany VB - Ďalšie strany z volebného obvodu Veľká Británia 8,94%

Počet kresiel podľa politickej skupiny: 2009 – 2014 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Počet kresiel podľa politickej skupiny
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
EKR 24
EFD 13
NI 3

Politické skupiny v Európskom parlamente

  • EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
  • S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
  • ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
  • Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
  • EKR - Európski konzervatívci a reformisti
  • GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
  • EFD - Skupina Európa slobody a demokracie
  • NI - Nezaradení poslanci

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2009 – 2014 Spojené kráľovstvo - Veľká Británia - Ustanovujúce zasadnutie

Zloženie kresiel jednotlivých štátov v Európskom parlamente, rozdelené na politické skupiny a národné strany
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 24
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  24
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Lab. Labour Party 13
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.