Národné výsledky Táto časť webovej lokality je venovaná výsledkom volieb vo všetkých členských štátoch

Ustanovujúce zasadnutie - 23.10.2019

Európska únia

Výberom krajiny na mape alebo v rozbaľovacej ponuke nájdete pre každý členský štát:

Výberom krajiny si budete môcť pre každý členský štát zistiť:

  • Výsledky podľa národnej strany
  • Počet kresiel podľa politickej skupiny
  • Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín
  • Vyváženosť pohlaví poslancov EP pre všetky európske voľby
  • Miery volebnej účasti pre všetky európske voľby
Dostupnosť výsledkov podľa členských štátov, druhu dostupnosti a času poslednej aktualizácie
Dostupné výsledky podľa členských štátov
Krajina Typ výsledkov Posledná aktualizácia
Belgicko Ustanovujúce zasadnutie
Bulharsko Ustanovujúce zasadnutie
Cyprus Ustanovujúce zasadnutie
Česko Ustanovujúce zasadnutie
Dánsko Ustanovujúce zasadnutie
Estónsko Ustanovujúce zasadnutie
Fínsko Ustanovujúce zasadnutie
Francúzsko Ustanovujúce zasadnutie
Grécko Ustanovujúce zasadnutie
Holandsko Ustanovujúce zasadnutie
Chorvátsko Ustanovujúce zasadnutie
Írsko Ustanovujúce zasadnutie
Litva Ustanovujúce zasadnutie
Lotyšsko Ustanovujúce zasadnutie
Luxembursko Ustanovujúce zasadnutie
Maďarsko Ustanovujúce zasadnutie
Malta Ustanovujúce zasadnutie
Nemecko Ustanovujúce zasadnutie
Poľsko Ustanovujúce zasadnutie
Portugalsko Ustanovujúce zasadnutie
Rakúsko Ustanovujúce zasadnutie
Rumunsko Ustanovujúce zasadnutie
Slovensko Ustanovujúce zasadnutie
Slovinsko Ustanovujúce zasadnutie
Spojené kráľovstvo Ustanovujúce zasadnutie
Španielsko Ustanovujúce zasadnutie
Švédsko Ustanovujúce zasadnutie
Taliansko Ustanovujúce zasadnutie

Typ výsledkov:

Odhady: Agregácia vytvorená spoločnosťou Kantar z dostupných národných odhadov alebo údajov o hlasovaní, ktoré boli uverejnené v danom členskom štáte po skončení hlasovania, založené na známych a spoľahlivých národných prieskumoch verejnej mienky.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky predložené úradným volebným orgánom členského štátu na základe percentuálneho podielu hlasov.

Konečné výsledky: Výsledky, ktoré uverejnil úradný volebný orgán členského štátu po započítaní všetkých hlasov.

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené úradným volebným orgánom členského štátu a schválené vnútroštátnym legislatívnym orgánom.

Ustanovujúce zasadnutie: Výsledky, ktoré oficiálne oznámil novozvolený Európsky parlament po overení kritérií oprávnenosti členov.

Odchádzajúci parlament: Európsky parlament nakonfigurovaný ako na poslednom parlamentnom zasadaní aktuálneho legislatívneho obdobia.

Zdroj: Európsky parlament v spolupráci s Kantar