Nástroje

Porovnajte výsledky, vytvorte vlastné zloženie Parlamentu alebo vložte výsledky na vlastné stránky!

 • Porovnávací nástroj

  Porovnať výsledky európskych volieb od roku 1979.

 • Kalkulátor väčšiny

  Vyberte politické skupiny a zistite, ktoré by mohli tvoriť väčšinu v parlamente. Nástroj bude k dispozícii od 26. mája počas volebnej noci, hneď ako budú k dispozícii výsledky volieb na európskej úrovni.

 • Vytvorte si miniaplikáciu

  Pomocou tejto vložiteľnej miniaplikácie môžete publikovať európske výsledky na svojej webovej stránke. Pomocou tohto nástroja si môžete pozrieť všetky historické výsledky od volieb v roku 1979.

 • Stiahnuť si hárky údajov

  Stiahnite si surové údaje o výsledkoch volieb zverejnené na internetovej stránke. Pre každý typ výsledku (t. j. výsledky na európskej úrovni, národné výsledky, účasť a vyváženosť pohlaví) od volieb v roku 1979 sú dispozícii viaceré formáty obrázkov a otvorených údajov.