Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989-1994 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
8
7
4
3
0
1
0
1
0
24
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
2
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Skupina zelených v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
31
32
5
6
0
1
0
2
4
81
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 31
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
31
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
25
7
Skupina liberálov a demokratických reformistov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina zelených v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Nezaradení poslanci 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
1
DK
3
4
2
1
0
4
0
0
2
16
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
2
Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
EL
9
10
0
0
1
0
3
0
1
24
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
ES
27
17
5
1
2
3
0
0
5
60
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
24
3
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 17
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
15
1
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
Skupina zelených v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej demokratickej aliancie 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 5
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
1
FR
21
12
9
8
11
1
7
9
3
81
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 21
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
16
2
1
1
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 12
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
2
1
1
1
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5
1
1
1
1
Skupina zelených v Európskom parlamente 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Skupina Európskej demokratickej aliancie 11
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
11
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Zjednotená lavica 7
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
Technická skupina Európskej pravice 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Nezaradení poslanci 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
1
IE
1
4
2
0
6
1
0
0
1
15
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
Skupina liberálov a demokratických reformistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
IT
34
27
4
6
0
1
0
0
9
81
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 34
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
20
12
2
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
26
1
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
1
1
Skupina zelených v Európskom parlamente 6
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
2
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4
2
2
1
LU
2
3
1
0
0
0
0
0
0
6
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina liberálov a demokratických reformistov 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
8
10
4
2
0
0
0
0
1
25
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 10
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
10
Skupina liberálov a demokratických reformistov 4
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
1
Skupina zelených v Európskom parlamente 2
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
PT
8
3
9
0
0
1
3
0
0
24
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
7
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Skupina liberálov a demokratických reformistov 9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Zjednotená lavica 3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
46
33
0
0
0
1
0
0
1
81
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 46
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
45
1
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 33
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
32
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 1
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf