Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1989-1994 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,00%
0,58%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
0,58
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
0,39
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
5,98%
6,18%
0,77%
0,00%
1,54%
0,00%
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,00%
15,64%
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 5,98%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5,98
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 6,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,83
1,35
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Technická skupina Európskej pravice 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
0,77%
0,39%
0,58%
0,39%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,77%
0,00%
3,09%
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Európska demokratická skupina 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,74%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,93
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Skupina Európskej demokratickej aliancie 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
5,21%
3,09%
1,16%
0,00%
0,19%
0,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
0,77%
11,58%
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 5,21%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,63
0,58
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 3,09%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,90
0,19
Skupina liberálov a demokratických reformistov 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
0,19
Nezaradení poslanci 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,19
0,19
FR
4,25%
1,16%
2,51%
0,00%
1,54%
0,00%
2,51%
1,93%
1,35%
0,19%
0,19%
15,64%
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 4,25%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,47
0,39
0,19
0,19
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
0,19
0,19
Skupina liberálov a demokratických reformistov 2,51%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,97
0,58
0,39
0,19
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 2,51%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,32
0,19
Technická skupina Európskej pravice 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,93
Zjednotená lavica 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,35
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
0,00%
0,19%
0,19%
0,00%
2,90%
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európskej demokratickej aliancie 1,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
2,70%
5,21%
0,58%
0,00%
1,35%
4,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,58%
0,97%
15,64%
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 2,70%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,32
0,39
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 5,21%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
5,02
0,19
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
0,39
0,19
0,19
Skupina pre Európsku zjednotenú lavicu 4,25%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,25
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
0,19
Nezaradení poslanci 0,97%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,77
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,39
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,00%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 1,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,93
Skupina liberálov a demokratických reformistov 0,77%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 1,54%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,54
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Skupina liberálov a demokratických reformistov 1,74%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,74
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Zjednotená lavica 0,58%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,58
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
8,88%
0,19%
0,00%
6,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,19%
15,64%
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina socialistov 8,88%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
8,69
0,19
Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európska demokratická skupina 6,18%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,18
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Nezaradení poslanci 0,19%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,19
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf