Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 1994-1999 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
AT
0,96%
1,12%
0,16%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
3,35%
Rozdelenie národných strán Rakúsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,96%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,96
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,12
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,96%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,96
BE
0,96%
1,12%
0,96%
0,00%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,48%
3,99%
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,96%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
0,48
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
0,32
0,16
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,96%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
0,32
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
0,16
Skupina Európska radikálna aliancia 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
DE
6,39%
7,51%
0,00%
0,00%
0,00%
1,92%
0,00%
0,00%
0,00%
15,81%
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 6,39%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,39
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 7,51%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
6,23
1,28
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 1,92%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,92
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DK
0,64%
0,48%
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
0,00%
2,56%
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Nezávislých za Európu národov 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
1,60%
1,44%
0,00%
0,64%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,60
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,44%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,44
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,32
Skupina Únia pre Európu 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
ES
3,35%
4,63%
0,32%
1,44%
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
0,00%
10,22%
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 3,35%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,04
0,32
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 4,63%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
4,47
0,16
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1,44%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
0,64
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FI
0,64%
0,64%
0,80%
0,32%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
Rozdelenie národných strán Fínsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
0,16
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,00
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
2,56%
2,08%
0,16%
1,12%
2,72%
0,00%
1,92%
1,28%
2,08%
13,90%
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 2,56%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,40
0,16
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 2,08%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
0,48
0,32
0,32
0,32
0,16
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,96
0,16
Skupina Únia pre Európu 2,72%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,40
0,16
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 1,92%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
0,48
0,48
0,32
Skupina Nezávislých za Európu národov 1,28%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
0,32
0,16
Nezaradení poslanci 2,08%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,76
0,16
0,16
IE
0,16%
0,64%
0,16%
0,00%
1,12%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
2,40%
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Únia pre Európu 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,12
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
3,04%
5,75%
0,64%
0,80%
0,48%
0,48%
0,32%
0,00%
2,40%
13,90%
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 3,04%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,40
0,32
0,16
0,16
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 5,75%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,35
1,12
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
0,16
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
0,16
0,16
Skupina Únia pre Európu 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
Skupina Európska radikálna aliancia 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 2,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,60
0,64
0,16
LU
0,32%
0,32%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Európska radikálna aliancia 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
1,12%
1,44%
1,60%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,32%
0,00%
4,95%
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,12
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,44%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,44
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 1,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,96
0,64
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Únia pre Európu 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
0,16
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina Nezávislých za Európu národov 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PT
1,60%
1,44%
0,00%
0,48%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,60
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 1,44%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,44
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
Skupina Únia pre Európu 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SE
1,12%
0,80%
0,48%
0,48%
0,00%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
3,51%
Rozdelenie národných strán Švédsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 1,12%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,12
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,48
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,64%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,64
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
UK
9,74%
2,72%
0,48%
0,16%
0,00%
0,16%
0,32%
0,16%
0,16%
13,90%
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Skupina Strany európskych socialistov 9,74%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
9,42
0,16
0,16
Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina) 2,72%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,72
Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 0,48%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
0,16
Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených v Európskom parlamente 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Skupina Európska radikálna aliancia 0,32%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,32
Skupina Nezávislých za Európu národov 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Nezaradení poslanci 0,16%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,16
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf