22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,66%
22.10.2019 - 11:30
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa krajín (%) Konečné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa krajiny a roku v percentuálnych bodoch
Krajina 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgicko 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Dánsko 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Nemecko 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Írsko 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Francúzsko 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Taliansko 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luxembursko 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Holandsko 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Spojené kráľovstvo 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grécko 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Španielsko 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugalsko 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Švédsko 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Rakúsko 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Fínsko 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Česko 28,30 28,22 18,20 28,72
Estónsko 26,83 43,90 36,52 37,60
Cyprus 72,50 59,40 43,97 44,99
Litva 48,38 20,98 47,35 53,48
Lotyšsko 41,34 53,70 30,24 33,53
Maďarsko 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Poľsko 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovinsko 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovensko 16,97 19,64 13,05 22,74
Bulharsko 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumunsko 29,47 27,67 32,44 51,20
Chorvátsko 20,84 25,24 29,85
Celkom EÚ 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf