Európsky parlament: 1984 – 1989 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
S - Skupina socialistov 166 32,05%
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina) 113 21,81%
ED - Európska demokratická skupina 66 12,74%
COM - Skupina komunistov a spojencov 48 9,27%
L - Skupina liberálov a demokratov 45 8,69%
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie 30 5,79%
ARC - Skupina Rainbow: Federácia Zelenej alternatívnej európskej lavice, Agelev-Ecolo, Dánskeho ludového hnutia proti clenstvu v Európskom spolocenstve 20 3,86%
DR - Skupina Európskej pravice 16 3,09%
NI - Nezaradení poslanci 14 2,70%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf