Európsky parlament: 1999 – 2004 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
PPE-DE - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 232 37,06%
PSE - Skupina Strany európskych socialistov 180 28,75%
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany 50 7,99%
Verts/ALE - Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia 48 7,67%
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica 42 6,71%
UEN - Skupina Únie za Európu národov 31 4,95%
TDI - Technická skupina nezávislých clenov – zmiešaná skupina 18 2,88%
EDD - Skupina za Európu demokracií a rozmanitostí 16 2,56%
NI - Nezaradení poslanci 9 1,00%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf