Európsky parlament: 2004 – 2009 Odchádzajúci parlament

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 288 36,69%
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 218 27,77%
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 100 12,74%
UEN - Skupina Únie za Európu národov 44 5,61%
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 43 5,48%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 40 5,10%
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 22 2,80%
NI - Nezaradení poslanci 30 3,82%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf