Európsky parlament: 2004 – 2009 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EL'S-ED - Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov 268 36,61%
PSE - Socialistická skupina v Európskom parlamente 200 27,32%
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 88 12,02%
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 42 5,74%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica 41 5,60%
IND/DEM - Skupina Nezávislosť/Demokracia 37 5,05%
UEN - Skupina Únie za Európu národov 27 3,69%
NI - Nezaradení poslanci 29 3,96%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf