Európsky parlament: 2009 – 2014 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 265 36,01%
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 184 25,00%
ALDE - Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 84 11,41%
Verts/ALE - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 55 7,47%
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 54 7,34%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 35 4,76%
EFD - Skupina Európa slobody a demokracie 32 4,35%
NI - Nezaradení poslanci 27 3,67%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf