Rovnosť pohlaví poslancov podľa krajín: 2004 Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa krajín
Ženy Muži
Európska únia 31% 69%
Belgicko 33% 67%
Dánsko 43% 57%
Nemecko 33% 67%
Írsko 38% 62%
Francúzsko 45% 55%
Taliansko 21% 79%
Luxembursko 50% 50%
Holandsko 48% 52%
Spojené kráľovstvo 26% 74%
Grécko 29% 71%
Španielsko 25% 75%
Portugalsko 25% 75%
Švédsko 47% 53%
Rakúsko 28% 72%
Fínsko 43% 57%
Česko 21% 79%
Estónsko 50% 50%
Cyprus 0% 100%
Litva 38% 62%
Lotyšsko 33% 67%
Maďarsko 37% 63%
Malta 0% 100%
Poľsko 15% 85%
Slovinsko 43% 57%
Slovensko 36% 64%
Bulharsko 44% 56%
Rumunsko 29% 71%
08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf