Rovnosť pohlaví poslancov podľa krajín: 2009 Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa krajín
Ženy Muži
Európska únia 35% 65%
Belgicko 36% 64%
Dánsko 46% 54%
Nemecko 37% 63%
Írsko 15% 85%
Francúzsko 44% 56%
Taliansko 21% 79%
Luxembursko 17% 83%
Holandsko 48% 52%
Spojené kráľovstvo 33% 67%
Grécko 32% 68%
Španielsko 36% 64%
Portugalsko 36% 64%
Švédsko 56% 44%
Rakúsko 41% 59%
Fínsko 62% 38%
Česko 18% 82%
Estónsko 50% 50%
Cyprus 33% 67%
Litva 25% 75%
Lotyšsko 38% 62%
Maďarsko 36% 64%
Malta 0% 100%
Poľsko 22% 78%
Slovinsko 29% 71%
Slovensko 38% 62%
Bulharsko 41% 59%
Rumunsko 36% 64%
Chorvátsko 33% 67%
08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf