08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Rovnosť pohlaví poslancov podľa krajín: 2019 Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa krajín
Ženy Muži
Európska únia 41% 59%
Belgicko 38% 62%
Dánsko 46% 54%
Nemecko 36% 64%
Írsko 45% 55%
Francúzsko 50% 50%
Taliansko 41% 59%
Luxembursko 50% 50%
Holandsko 50% 50%
Spojené kráľovstvo 47% 53%
Grécko 24% 76%
Španielsko 47% 53%
Portugalsko 43% 57%
Švédsko 55% 45%
Rakúsko 50% 50%
Fínsko 54% 46%
Česko 33% 67%
Estónsko 33% 67%
Cyprus 0% 100%
Litva 27% 73%
Lotyšsko 50% 50%
Maďarsko 38% 62%
Malta 50% 50%
Poľsko 35% 65%
Slovinsko 50% 50%
Slovensko 15% 85%
Bulharsko 29% 71%
Rumunsko 22% 78%
Chorvátsko 36% 64%
08.07.2019 - 12:11
Všetky časy sú v GMT+2

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf