Orodje za primerjavo

Vrsta rezultatov:

Ocene: Združevanje razpoložljivih nacionalnih ocen ali podatkov o glasovanju, ki izhajajo iz volitev in so bili objavljeni v zadevni državi članici po koncu glasovanja, ki ga na osnovi znanih in zanesljivih nacionalnih ustanov za glasovanje izvede podjetje Kantar.

Napoved: Napoved Evropskega parlamenta je ocena njegove sestave po volitvah, ki jo pripravi podjetje Kantar tako, da združi razpoložljive rezultate volitev, ocene ali podatke o glasovanju, ki so bili objavljeni v državah članicah po koncu glasovanja. Brez vpliva na sestavo na novo izvoljenega parlamenta, napoved temelji na strukturi odhajajočega parlamenta.

Začasno: Sestava Evropskega parlamenta na osnovi razpoložljivih začasnih ali končnih nacionalnih rezultatov, ki so bili objavljeni po koncu glasovanja v vseh državah članicah, in na osnovi strukture odhajajočega parlamenta.

Začasni rezultati: Prvi rezultati, kot jih uradni volilni organ posamezne države članice predstavi na osnovi odstotka preštetih glasov.

Končni rezultati: Rezultati, kot jih objavi uradni volilni organ posamezne države članice po preštetju vseh glasov.

Uradni rezultati: Dokončni rezultati, kot jih razglasi uradni volilni organ posamezne države članice in jih potrdi nacionalni zakonodajni organ.

Otvoritveno zasedanje: Rezultati, kot jih javno razglasi na novo izvoljeni Evropski parlament po preverjanju skladnosti njegovih članov z merili ustreznosti.

Odhajajoči parlament: Evropski parlament v sestavi iz zadnjega parlamentarnega zasedanja aktualnega zakonodajnega telesa.

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

Vir: Evropski parlament v sodelovanju s podjetjem Kantar

Prenesi in deli
Prenesite ta graf