Razčlenitev po nacionalnih strankah in političnih skupinah: 1984-1989 Odhajajoči parlament

Razčlenitev nacionalnih strank v politične skupine Evropskega parlamenta
Država Skupaj sedežev
BE
1,54%
1,16%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
4,63%
Razčlenitev nacionalnih strank Belgija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 1,54%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,97
0,58
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 1,16%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,77
0,39
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Liberalno-demokratska skupina 0,97%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
0,39
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 0,77%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,39
0,19
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Samostojni poslanci 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
DE
6,37%
7,92%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,35%
0,00%
0,00%
15,64%
Razčlenitev nacionalnih strank Nemčija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 6,37%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
6,37
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 7,92%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
6,56
1,35
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 1,35%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,35
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
DK
0,58%
0,19%
0,77%
0,39%
0,39%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
3,09%
Razčlenitev nacionalnih strank Danska v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 0,58%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Skupina Evropski demokrati 0,77%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,77
Skupina Komunisti in zavezniki 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,39
Liberalno-demokratska skupina 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,39
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 0,77%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,77
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
EL
1,93%
1,54%
0,00%
0,77%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Razčlenitev nacionalnih strank Grčija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 1,93%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,93
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 1,54%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,54
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Komunisti in zavezniki 0,77%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Evropske demokratske zveze 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina evropske desnice 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
ES
5,60%
0,19%
3,28%
0,58%
0,39%
0,00%
0,19%
0,00%
1,35%
11,58%
Razčlenitev nacionalnih strank Španija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 5,60%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
5,60
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Skupina Evropski demokrati 3,28%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
3,28
Skupina Komunisti in zavezniki 0,58%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
Liberalno-demokratska skupina 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,39
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Samostojni poslanci 1,35%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,16
0,19
FR
3,86%
1,54%
0,00%
1,93%
2,51%
3,86%
0,00%
1,74%
0,19%
15,64%
Razčlenitev nacionalnih strank Francija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 3,86%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
3,86
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 1,54%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,35
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Komunisti in zavezniki 1,93%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,74
0,19
Liberalno-demokratska skupina 2,51%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,35
0,58
0,19
0,19
0,19
Skupina Evropske demokratske zveze 3,86%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
3,09
0,39
0,19
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina evropske desnice 1,74%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,74
Samostojni poslanci 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
IE
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,19%
1,54%
0,00%
0,00%
0,00%
2,90%
Razčlenitev nacionalnih strank Irska v politične skupine Evropskega parlamenta
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 1,16%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,16
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Liberalno-demokratska skupina 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Skupina Evropske demokratske zveze 1,54%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,54
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
IT
2,32%
5,21%
0,00%
5,02%
1,16%
0,00%
0,39%
0,97%
0,58%
15,64%
Razčlenitev nacionalnih strank Italija v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 2,32%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,74
0,58
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 5,21%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
5,02
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Komunisti in zavezniki 5,02%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
4,83
0,19
Liberalno-demokratska skupina 1,16%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,77
0,39
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
0,19
Skupina evropske desnice 0,97%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,97
Samostojni poslanci 0,58%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
LU
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Razčlenitev nacionalnih strank Luksemburg v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,39
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 0,58%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Liberalno-demokratska skupina 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
NL
1,74%
1,54%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,39%
0,00%
0,19%
4,83%
Razčlenitev nacionalnih strank Nizozemska v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 1,74%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,74
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 1,54%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,54
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Liberalno-demokratska skupina 0,97%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,97
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Mavrica: Federacija zelenih alternativnih evropskih povezav, Agelev-Ecolo, dansko ljudsko gibanje proti članstvu v Evropski skupnosti 0,39%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Samostojni poslanci 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
PT
1,35%
0,77%
0,00%
0,58%
1,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,63%
Razčlenitev nacionalnih strank Portugalska v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 1,35%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,16
0,19
Skupina Evropske ljudske stranke (skupina krščanskih demokratov) 0,77%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,77
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Komunisti in zavezniki 0,58%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,58
Liberalno-demokratska skupina 1,93%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
1,93
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
UK
6,37%
0,00%
8,69%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,19%
15,64%
Razčlenitev nacionalnih strank Združeno kraljestvo v politične skupine Evropskega parlamenta
Skupina socialistov 6,37%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
6,18
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Evropski demokrati 8,69%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
8,69
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina Evropske demokratske zveze 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
Skupina evropske desnice 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Samostojni poslanci 0,19%
Nacionalne stranke, ki so članice te politične skupine
0,19
Prenesi in deli
Prenesite ta graf