Evropski parlament: 1999–2004 Otvoritveno zasedanje

Porazdelitev političnih skupin v Evropskem parlamentu
Politične skupine v Evropskem parlamentu Število sedežev % deležev
PPE-DE - Skupina Evropske ljudske stranke (krščanski demokrati) in Evropskih demokratov 232 37,06%
PSE - Skupina Stranke evropskih socialistov 180 28,75%
ELDR - Skupina Evropske liberalne, demokratske in reformistične stranke 50 7,99%
Verts/ALE - Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 48 7,67%
GUE/NGL - Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 42 6,71%
UEN - Skupina združenje za Evropo narodov 31 4,95%
TDI - Tehnična skupina neodvisnih poslancev – mešana skupina 18 2,88%
EDD - Skupina za Evropo demokracij in različnosti 16 2,56%
NI - Samostojni poslanci 9 1,00%

Poslovnik Evropskega parlamenta od leta 2009 določa, da mora politično skupino sestavljati najmanj 25 poslancev, izvoljenih v najmanj sedmih državah članicah.

Prenesi in deli
Prenesite ta graf