Konstituerande plenarsammanträde - 2019-10-23

2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Europaparlamentet 2019-2024 Konstituerande plenarsammanträde

Politiska grupper Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 182
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 74
ID - Identity and Democracy 73
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 62
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 41
NI - Grupplösa 57
Totalt antal platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar

Belgien

Typ av resultat:

Beräkningar: Information sammanställd av Kantar med tillgängliga nationella beräkningar eller röstsiffror som är resultatet av valen och som publicerats i ett visst medlemsland efter det att omröstningen har avslutats, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Prognos: Europaparlamentets prognos är en uppskattning av dess sammansättning som resultat av valen, sammanställd av Kantar med sammanställd information från tillgängliga valresultat, beräkningar eller vallokalsundersökningar som publiceras i medlemsländerna efter det att omröstningen har avslutats. Utan förbindelse angående sammansättningen av det nyvalda parlamentet baseras prognosen på strukturen för det utgående parlamentet.

Preliminärt: Sammansättningen av Europaparlamentet baserad på tillgängliga preliminära eller slutliga nationella resultat som publiceras efter omröstning har avslutats i alla medlemsländer, baserat på strukturen i det utgående parlamentet.

Preliminära resultat: Första resultat enligt vad som presenteras av medlemslandets officiella valmyndighet baserat på procent av röster som räknats.

Slutliga resultat: Resultat som publicerats av medlemslandets officiella valmyndigheter efter det att alla röster har räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat enligt vad som tillkännagetts av medlemslandets officiella valmyndigheter och bekräftats av den nationella lagstiftande församlingen.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar

2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per land Slutliga resultat

Valdeltagande per land i procent
Land Procent (%)
Europeiska unionen 50,66 %
Belgien 88,47 %
Bulgarien 32,64 %
Cypern 44,99 %
Danmark 66,08 %
Estland 37,60 %
Finland 40,80 %
Frankrike 50,12 %
Grekland 58,69 %
Irland 49,70 %
Italien 54,50 %
Kroatien 29,85 %
Lettland 33,53 %
Litauen 53,48 %
Luxemburg 84,24 %
Malta 72,70 %
Nederländerna 41,93 %
Polen 45,68 %
Portugal 30,75 %
Rumänien 51,20 %
Slovakien 22,74 %
Slovenien 28,89 %
Spanien 60,73 %
Storbritannien 37,18 %
Sverige 55,27 %
Tjeckien 28,72 %
Tyskland 61,38 %
Ungern 43,36 %
Österrike 59,80 %
Se fullständiga detaljer

Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild