Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984-1989 Utgående parlament

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
BE
1,54 %
1,16 %
0,00 %
0,00 %
0,97 %
0,00 %
0,77 %
0,00 %
0,19 %
4,63 %
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1,54 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,97
0,58
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,77
0,39
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 0,97 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
0,39
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 0,77 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,39
0,19
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
DE
6,37 %
7,92 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,35 %
0,00 %
0,00 %
15,64 %
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 6,37 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,37
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7,92 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,56
1,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,35
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
0,58 %
0,19 %
0,77 %
0,39 %
0,39 %
0,00 %
0,77 %
0,00 %
0,00 %
3,09 %
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 0,58 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Gruppen Europeiska demokrater 0,77 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,77
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,39
Liberala och demokratiska gruppen 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,39
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 0,77 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,77
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
1,93 %
1,54 %
0,00 %
0,77 %
0,00 %
0,19 %
0,00 %
0,19 %
0,00 %
4,63 %
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,93
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,54 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,54
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 0,77 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska högern 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
5,60 %
0,19 %
3,28 %
0,58 %
0,39 %
0,00 %
0,19 %
0,00 %
1,35 %
11,58 %
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 5,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5,60
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Gruppen Europeiska demokrater 3,28 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,28
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 0,58 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
Liberala och demokratiska gruppen 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,39
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 1,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,16
0,19
FR
3,86 %
1,54 %
0,00 %
1,93 %
2,51 %
3,86 %
0,00 %
1,74 %
0,19 %
15,64 %
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 3,86 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,86
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,54 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,35
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 1,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,74
0,19
Liberala och demokratiska gruppen 2,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,35
0,58
0,19
0,19
0,19
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 3,86 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,09
0,39
0,19
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska högern 1,74 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,74
Grupplösa 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
IE
0,00 %
1,16 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
1,54 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,90 %
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 1,54 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,54
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
2,32 %
5,21 %
0,00 %
5,02 %
1,16 %
0,00 %
0,39 %
0,97 %
0,58 %
15,64 %
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 2,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,74
0,58
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5,21 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5,02
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 5,02 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,83
0,19
Liberala och demokratiska gruppen 1,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,77
0,39
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
0,19
Gruppen Europeiska högern 0,97 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,97
Grupplösa 0,58 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
LU
0,39 %
0,58 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,16 %
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,39
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,58 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
1,74 %
1,54 %
0,00 %
0,00 %
0,97 %
0,00 %
0,39 %
0,00 %
0,19 %
4,83 %
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1,74 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,74
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,54 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,54
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Liberala och demokratiska gruppen 0,97 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,97
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 0,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
PT
1,35 %
0,77 %
0,00 %
0,58 %
1,93 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,63 %
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 1,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,16
0,19
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,77 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,77
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 0,58 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,58
Liberala och demokratiska gruppen 1,93 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,93
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
6,37 %
0,00 %
8,69 %
0,00 %
0,00 %
0,19 %
0,00 %
0,19 %
0,19 %
15,64 %
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Socialistgruppen 6,37 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,18
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokrater 8,69 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
8,69
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska högern 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Grupplösa 0,19 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,19
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild