Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994-1999 Utgående parlament

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
6
7
1
0
0
1
0
0
6
21
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
BE
6
7
6
0
0
2
1
0
3
25
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
2
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
DE
40
47
0
0
0
12
0
0
0
99
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 40
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
40
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 47
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
39
8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
4
3
5
0
0
0
0
4
0
16
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
10
9
0
4
2
0
0
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
2
Gruppen Union för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
21
29
2
9
0
0
3
0
0
64
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
19
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 29
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
28
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI
4
4
5
2
0
1
0
0
0
16
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
16
13
1
7
17
0
12
8
13
87
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
3
2
2
2
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
1
Gruppen Union för Europa 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
1
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
3
3
2
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
2
1
Grupplösa 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
11
1
1
IE
1
4
1
0
7
2
0
0
0
15
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Union för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
19
36
4
5
3
3
2
0
15
87
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
15
2
1
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 36
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
21
7
2
2
1
1
1
1
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
1
1
Gruppen Union för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
4
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
6
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
7
9
10
0
2
1
0
2
0
31
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Union för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
1
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
10
9
0
3
3
0
0
0
0
25
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
10
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Gruppen Union för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
7
5
3
3
0
4
0
0
0
22
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
7
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
5
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
61
17
3
1
0
1
2
1
1
87
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 61
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
59
1
1
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
17
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
1
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild