Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994-1999 Utgående parlament

Fördelning av nationella partier och politiska grupper i Europaparlamentet
Land Totalt antal platser
AT
0,96 %
1,12 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,96 %
3,35 %
Fördelning av nationella partier i Österrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,96 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,96
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,12
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,96 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,96
BE
0,96 %
1,12 %
0,96 %
0,00 %
0,00 %
0,32 %
0,16 %
0,00 %
0,48 %
3,99 %
Fördelning av nationella partier i Belgien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,96 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
0,48
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
0,32
0,16
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,96 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
0,32
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
0,16
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
DE
6,39 %
7,51 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,92 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
15,81 %
Fördelning av nationella partier i Tyskland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6,39 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,39
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7,51 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
6,23
1,28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1,92 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,92
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DK
0,64 %
0,48 %
0,80 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,64 %
0,00 %
2,56 %
Fördelning av nationella partier i Danmark i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
EL
1,60 %
1,44 %
0,00 %
0,64 %
0,32 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,99 %
Fördelning av nationella partier i Grekland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,60
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,44 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,44
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,32
Gruppen Union för Europa 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ES
3,35 %
4,63 %
0,32 %
1,44 %
0,00 %
0,00 %
0,48 %
0,00 %
0,00 %
10,22 %
Fördelning av nationella partier i Spanien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3,35 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,04
0,32
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4,63 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
4,47
0,16
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1,44 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
0,64
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FI
0,64 %
0,64 %
0,80 %
0,32 %
0,00 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,56 %
Fördelning av nationella partier i Finland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
0,16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,00
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FR
2,56 %
2,08 %
0,16 %
1,12 %
2,72 %
0,00 %
1,92 %
1,28 %
2,08 %
13,90 %
Fördelning av nationella partier i Frankrike i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 2,56 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,40
0,16
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2,08 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
0,48
0,32
0,32
0,32
0,16
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,96
0,16
Gruppen Union för Europa 2,72 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,40
0,16
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 1,92 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
0,48
0,48
0,32
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 1,28 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
0,32
0,16
Grupplösa 2,08 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,76
0,16
0,16
IE
0,16 %
0,64 %
0,16 %
0,00 %
1,12 %
0,32 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,40 %
Fördelning av nationella partier i Irland i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Union för Europa 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,12
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IT
3,04 %
5,75 %
0,64 %
0,80 %
0,48 %
0,48 %
0,32 %
0,00 %
2,40 %
13,90 %
Fördelning av nationella partier i Italien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 3,04 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,40
0,32
0,16
0,16
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5,75 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
3,35
1,12
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
0,16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
0,16
0,16
Gruppen Union för Europa 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grupplösa 2,40 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,60
0,64
0,16
LU
0,32 %
0,32 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,96 %
Fördelning av nationella partier i Luxemburg i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NL
1,12 %
1,44 %
1,60 %
0,00 %
0,32 %
0,16 %
0,00 %
0,32 %
0,00 %
4,95 %
Fördelning av nationella partier i Nederländerna i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,12
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,44 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,44
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,96
0,64
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Union för Europa 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
0,16
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PT
1,60 %
1,44 %
0,00 %
0,48 %
0,48 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,99 %
Fördelning av nationella partier i Portugal i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,60 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,60
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1,44 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,44
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
Gruppen Union för Europa 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SE
1,12 %
0,80 %
0,48 %
0,48 %
0,00 %
0,64 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,51 %
Fördelning av nationella partier i Sverige i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 1,12 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
1,12
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 0,80 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,80
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,48
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,64 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,64
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UK
9,74 %
2,72 %
0,48 %
0,16 %
0,00 %
0,16 %
0,32 %
0,16 %
0,16 %
13,90 %
Fördelning av nationella partier i Storbritannien i politiska grupper i Europaparlamentet
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 9,74 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
9,42
0,16
0,16
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2,72 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
2,72
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 0,48 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
0,16
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Gruppen De gröna i Europaparlamentet 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Gruppen Europeiska radikala alliansen 0,32 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,32
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Grupplösa 0,16 %
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
0,16
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild