2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per land: 2019 Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt land
Kvinnor Män
Europeiska unionen 41 % 59 %
Belgien 38 % 62 %
Danmark 46 % 54 %
Tyskland 36 % 64 %
Irland 45 % 55 %
Frankrike 50 % 50 %
Italien 41 % 59 %
Luxemburg 50 % 50 %
Nederländerna 50 % 50 %
Storbritannien 47 % 53 %
Grekland 24 % 76 %
Spanien 47 % 53 %
Portugal 43 % 57 %
Sverige 55 % 45 %
Österrike 50 % 50 %
Finland 54 % 46 %
Tjeckien 33 % 67 %
Estland 33 % 67 %
Cypern 0 % 100 %
Litauen 27 % 73 %
Lettland 50 % 50 %
Ungern 38 % 62 %
Malta 50 % 50 %
Polen 35 % 65 %
Slovenien 50 % 50 %
Slovakien 15 % 85 %
Bulgarien 29 % 71 %
Rumänien 22 % 78 %
Kroatien 36 % 64 %
2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild