Nationella resultat Valresultat i respektive medlemsland

Konstituerande plenarsammanträde - 2019-10-23

Europeiska unionen

Genom att välja ett land antingen på kartan eller från rullgardinsmenyn kommer du att hitta följande för varje medlemsland:

Genom att välja ett land kommer du att kunna ta reda på följande om varje medlemsland:

  • Resultat enligt nationellt parti
  • Platser enligt politiskt grupp
  • Fördelning av nationella partier och politiska grupper
  • Ledamöters könsfördelning för varje europeiskt land
  • Valdeltagande för varje EU-val
Tillgång till resultat per medlemsland, typ av tillgång och tid för senaste uppdatering
Tillgängliga resultat enligt medlemsland
Land Typ av resultat Senaste uppdatering
Belgien Konstituerande plenarsammanträde
Bulgarien Konstituerande plenarsammanträde
Cypern Konstituerande plenarsammanträde
Danmark Konstituerande plenarsammanträde
Estland Konstituerande plenarsammanträde
Finland Konstituerande plenarsammanträde
Frankrike Konstituerande plenarsammanträde
Grekland Konstituerande plenarsammanträde
Irland Konstituerande plenarsammanträde
Italien Konstituerande plenarsammanträde
Kroatien Konstituerande plenarsammanträde
Lettland Konstituerande plenarsammanträde
Litauen Konstituerande plenarsammanträde
Luxemburg Konstituerande plenarsammanträde
Malta Konstituerande plenarsammanträde
Nederländerna Konstituerande plenarsammanträde
Polen Konstituerande plenarsammanträde
Portugal Konstituerande plenarsammanträde
Rumänien Konstituerande plenarsammanträde
Slovakien Konstituerande plenarsammanträde
Slovenien Konstituerande plenarsammanträde
Spanien Konstituerande plenarsammanträde
Storbritannien Konstituerande plenarsammanträde
Sverige Konstituerande plenarsammanträde
Tjeckien Konstituerande plenarsammanträde
Tyskland Konstituerande plenarsammanträde
Ungern Konstituerande plenarsammanträde
Österrike Konstituerande plenarsammanträde

Typ av resultat:

Beräkningar: Information sammanställd av Kantar med tillgängliga nationella beräkningar eller röstsiffror som är resultatet av valen och som publicerats i ett visst medlemsland efter det att omröstningen har avslutats, baserat på välkända och tillförlitliga nationella prognosinstitut.

Preliminära resultat: Första resultat enligt vad som presenteras av medlemslandets officiella valmyndighet baserat på procent av röster som räknats.

Slutliga resultat: Resultat som publicerats av medlemslandets officiella valmyndigheter efter det att alla röster har räknats.

Officiella resultat: Slutgiltiga resultat enligt vad som tillkännagetts av medlemslandets officiella valmyndigheter och bekräftats av den nationella lagstiftande församlingen.

Konstituerande plenarsammanträde: Resultat som tillkännages officiellt av det nyligen valda Europaparlamentet efter granskning av ledamöternas lämplighet.

Utgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar