Platser enligt politiskt grupp: 1994–1999 Belgien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 6
V 2
ELDR 6
ARE 1
PPE 7
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UPE - Gruppen Union för Europa
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
  • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994–1999 Belgien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSC Parti Social Chrétien 2
CSP Christeliche soziale Partei 1
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 3
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL Parti Réformateur Liberal 2
PRL/FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Agalev Anders gaan leven 1
Ecolo Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VU Volksunie 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Vl.Blok Vlaams Blok 2
FN Front National 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild