Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Belgien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 16,79 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 12,84 %
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 12,57 %
PS - Parti Socialiste 10,68 %
MR - Mouvement Réformateur 9,88 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,30 %
Groen - Groen 6,69 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 4,26 %
Vl. Belang - Vlaams Belang 4,26 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,14 %
CSP - Christlich Soziale Partei 0,18 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen 5,99 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen 3,02 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen 0,40 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 4
Gröna/EFA 2
ALDE 6
EPP 4
ECR 4
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement Réformateur 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1
Groen Groen 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Belgien - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Belgien Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 8 % 92 % 16 % 84 %
1984 17 % 83 % 18 % 82 %
1989 17 % 83 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 28 % 72 % 30 % 70 %
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 29 % 71 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Belgien - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Belgien Europeiska unionen
1979 91,36 % 61,99 %
1984 92,09 % 58,98 %
1989 90,73 % 58,41 %
1994 90,66 % 56,67 %
1999 91,05 % 49,51 %
2004 90,81 % 45,47 %
2009 90,39 % 42,97 %
2014 89,64 % 42,61 %
2019 88,47 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild