Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 2
EFP-ED 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 3
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 3
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MR (prl) Parti Réformateur Liberal 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild