Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 4
Verts/ALE 1
ALDE 3
EPP-ED 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 4
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
MR (mcc) Mouvement des Citoyens pour le Changement 1
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild