Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 3
Gröna/EFA 1
ALDE 3
EPP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MR Mouvement Réformateur 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild