Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 3
V 1
ARC 1
PPE 5
LDR 2
DR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • S - Socialistgruppen
 • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
 • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
 • ED - Gruppen Europeiska demokrater
 • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
 • GUE - Gruppen Europeiska enade vänstern
 • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
 • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
 • CG - Enad vänster
 • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
 • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 5
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 3
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VI. Block Vlaams Blok 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VU Volksunie 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild